vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Umanjite štetu od mraza i niskih temperatura

Metković, 27.4.2016. - Na pojedinim lokalitetima u našoj županiji zabilježe su štete od mraza na vinovoj lozi, voćkama i ranom povrću. Kod oštećenja od niskih temperatura i stresa uputno je biljke tretirati pripravcima na osnovi aminokiselina-biostimulatora (Megafol, Drin, Polyamin, Trainer i dr). Pripravke koristiti prema uputama proizvođača.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
e-mail: ivana.tomac.talajic@savjetodavna.hr