vijesti www.metkovic.hr

 Narona

Stigli konzervatori

Metković, 29.8.2006. - Nastavljaju se radovi na građevini Muzeja Narone u Vidu. Ovih dana postavljeni su brisoleji pa je zgrada dobila konačan izgled, a započelo je i uređenje nogostupa ispred muzeja.

Paralelno sa građevinarima radove obavljaju i stručnjaci Arheološkog muzeja u Splitu. Na samom hramu rekonstruiran je dio tribine na koju će biti postavljeni kipovi pronađeni tijekom istraživanja '95 i '96. Trenutno se radi i na vraćanju mozaika pronađenog pred sam početak građevinskih radova, a koji je u međuvremenu restauriran i konzerviran.

Konzervator Borko Vješnica i viši preparator Branko Penđer iz Arheološkog muzeja u Splitu vraćaju mozaik točno na mjesto s kojeg je izvađen u prosincu 2004.

Vađenje mozaika bio je delikatan posao.

Restauracija mozaika u prostorijama Arheološke zbirke u Vidu.