vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Obavijest o pravu na sufinanciranje troškova života obitelji sa četvero i više djece

Metković, 2.1.2017. - Obavještavamo građane Grada Metkovića da je stupila na snagu Odluka o sufinanciranju troškova života obitelji sa četvero i više djece, a koju je Gradsko vijeće Grada Metkovića donijelo na svojoj XXX. sjednici održanoj 19. prosinca 2016. godine.
  
  

Korisnici prava na sufinanciranje troškova života su obitelji sa četvero i više djece uz uvjet da roditelji/skrbnici/udomitelji imaju najmanje pet godina neprekidno prebivalište na području Grada Metkovića računajući od dana podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za priznavanje prava na sufinanciranje troškova života obitelji sa četvero i više djece podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovića, Odsjeku za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove. Uz zahtjev se prilaže: preslik osobnih iskaznica za oba roditelja/skrbnika/udomitelja, uvjerenje MUP-a o prebivalištu za oba roditelja/skrbnika/udomitelja, preslik rodnih listova djece, izjava o članovima obitelji, izjava o prebivalištu, dokaz o redovnom školovanju ili potvrdu o nezaposlenosti za djecu stariju od 18 godina.

Obrasci za priznavanje prava mogu se podići u pisarnici Grada Metkovića. Sve informacije u svezi sa priznavanjem prava na sufinanciranje troškova života obitelji sa četvero i više djece možete dobiti u Gradu Metkoviću, Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove ili na telefon: 020/681-395 ili 020/681-878.

ZAMJENICA KOJA OBNAŠA   

DUŽNOST GRADONAČELNIKA

Katarina Ujdur, dipl. oec. v. r.