vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Udruge, podnesite Izvješće o provedbi programa/projekta za 2016.

Metković, 7.2.2017. - Iz Jedinstvenoga upravnog odjela Grada Metkovića, Odsjeka za upravno-pravne poslove, društvene djelatnosti i opće poslove, pozivaju udruge i druge organizacije civilnoga društva, kojima su dodijeljena sredstva iz Proračuna Grada Metkovića za 2016. godinu, da su Gradu Metkoviću dužni podnijeti Izvješće o provedbi programa/projekta za 2016. godinu.

Izvješće koji treba sadržavati:

a) Opisna izvješće, uz koji se dostavljaju popratni materijali kao što su isječci iz novina, videozapisi, fotografije i dr.

b) Financijsko izvješće, uz detaljno dokumentiranje svih troškova i priloge:

- dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Proračuna Grada Metkovića (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih)

- dokazi o plaćanju istih (presliku naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa)

- ostalu dokumentaciju: putne naloge i sl.

Izvješća se dostavljaju na propisanim obrascima koji su u prilogu. Udruge koje ne ispune svoju obvezu dostave izvješća neće ispunjavati uvjete za prihvatljive prijavitelje na Javne pozive za predlaganje programa Grada Metkovića za 2017. godinu.

 

Prilozi:

Obrazac financijskoga izvještaja programa ili projekta

Obrazac opisnoga izvještaja program ili projekta