vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Izvješće Katarine Ujdur o stanju u Gradu na dan primopredaje

Metković, 9.6.2017. - Danas će bivša gradonačelnica Katarina Ujdur i službeno izvršnu vlast u Gradu predati novome gradonačelniku Daliboru Milanu. Jučer je na konferenciji za medije objavila u kakvome stanju predaje Grad.
  
  
  
  
  

Stanje u Gradu Metkoviću na dan primopredaje

 

U službi na neodređeno vrijeme, u gradskoj upravi Grada Metkovića, na radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovića raspoređeno je 24 djelatnika.

U Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovića sedam je polaznika stručnog osposobljavanja kao i 44 osobe s kojima je Grad Metković potpisao Ugovore o radu na određeno vrijeme, a koje su uključene u javne radove u sklopu triju programa: Popravimo Metković, Očistimo Metković i Uljepšajmo Metković.

 

Nepodmirena dugovanja na dan 8. lipnja 2017. su:

- Dospjele obveze iznose 3.176.806,13 kn

- Nedospjele obveze iznose 772.774,24 kn

 

Planirani prihodi Proračuna za 2017. na dan 8. lipnja 2017. realizirani su u iznosu od 9.271.390,28 kn, odnosno 26,29 % planiranih, a realizirani rashodi 9.903.805,76 kn, odnosno 28,09 % planiranih.

 

Stanje novčanih sredstava Grada na dan 8. lipnja 2017. ukupno je 1.091.823,90 kn.

 

Popisani su svi sudski postupci koji su u tijeku, za razliku od 2013. godine kada nam je popis dostavljen na licu mjesta rukom napisan, a kasnije su kosturi ispadali iz ormara.
  
  

Planirani projekti i projekti koji se izvode:

 

Trenutno je u gradu Metkoviću otvoreno šest gradilišta, a to su:

1. Rekonstrukcija asfaltnog sloja Ulice kneza Domagoja i Trga bana Jelačića - provedena je javna nabava za izvođenje radova. Ugovor potpisan s izvođačem iznosi 701.250,00kn. MRRFEU odobrilo 313.000,00 kn

2. Rekonstrukcija Sportske ulice i dijela Ulice Ante Starčevića - provedena je javna nabava za izvođenje radova. Ugovor potpisan s izvođačem u iznosu od 383.550,00 kn. MRRFEU odobrilo je 200.000,00 kn

3. Asfaltiranje makadamskog puta od Podvožnjaka prema željezničkom kolodvoru - provedna je javna nabava. Vrijednosti projekta iznosi 267.902,81 kn. MGIPU sufinanciralo je projekt u iznosu od 150.000,00 kn

4. Uređenje šetnice Unka u Metkoviću - provedena je nabava, odabran je izvođač radova, vrijednost investicije je 374.539,45 kn. MGIPU sufinanciralo je projekt s 250.000,00 kn

5. Vodoopskrbna mreža i fekalni kolektor u ulicama Vladimira Nazora i Lovački put - izgradnjom vodovoda, fekalnog kolektora, izmještanjem postojećega mješovitog kanala i priključenjem na javnu kanalizacijsku i vodoopskrbnu mrežu, u cijelosti će se riješiti opskrba vodom te zbrinuti otpadne vode u ulicama Vladimira Nazora i Lovački put.

Vrijednost projekta je 1,8 milijuna kn, a izvori financiranja su Hrvatske vode (90%) i Metković d.o.o. (10%).

6. Projekt energetsko učinkovite gradske Javne rasvjete grada Metkovića - provedena je javna nabava. Odabrana je zajednica ponuditelja s kojom je potpisan i Ugovor. Vrijednost projekta je 5.407.650,00 kn. Izvođenje radova po projektu je u tijeku, isti će biti završeni u ugovorenom roku.

 

Projekt Aglomeracije Metković – proglašen je strateškim projektom RH, danas nakon toliko čekanja. Iz ugovora potpisanog 1. travnja 2010. procijenjena vrijednost tih radova iznosila je 42.200.000.00 kn, a kasnije se ispostavilo da je višestruko veći i iznosio bi preko 144.000.000 kn, što višestruko nadmašuje procijenjenu vrijednost ugovora od planiranoga, izrazito nepovoljna za krajnjega korisnika (građane grada Metkovića ). Naknada za razvoj koju plaćaju građani grada Metkovića, a koja iznosi 2,34 kune/m3 sukladno procjeni izgradnje od 42.200.000.00 kn trebala bi se povećati 2 do 3 puta.

 

Zbog svega gore navedenoga odlučeno je da se krene u izradu nove projektne dokumentacije kroz ugovor sa Svjetskom bankom, gdje bi se za iznos od 275.000.000 kn dobilo optimalno rješenje za javnu odvodnju grada Metkovića za 95% korisnika.

 

Potrebno je istaknuti da bismo osnovnim ugovorom od 1. travnja 2010. za iznos od 144.000.000 kn imali izgrađen uređaj i 3,6 km kolektora bez ijednoga priključenoga novoga korisnika budući da je samo 35% korisnika trenutno spojeno na postojeći sustav javne odvodnje.

 

U drugom Dodatku ugovora sa Svjetskom bankom koji je potpisan 30. rujna 2014., u sklopu kojega je izrađena studijsko-projektna dokumentacija potrebna za prijavu projekata sufinanciranih iz EU fondova, definiran je obuhvat zahvata na kompletnom području grada Metkovića s razdjelnim sustavom javne odvodnje, nemjerljivo ekonomičnijim za izgradnju, a osobito za održavanje sustava.

 

Programskim dokumentima na nacionalnoj razini definiran je proces usklađenja svih aglomeracija većih od 2000 stanovnika s vodo-komunalnim direktivama, a među njima i aglomeracija Metković. Za to su Republici Hrvatskoj na raspolaganju bespovratna sredstva Kohezijskoga fonda, za razliku od sredstava Svjetske banke.

 

Želim napomenuti, odrekla sam se prava na naknadu i staž od šest mjeseci, čime Gradu Metkoviću ostaje 76.394,04 kn (trošak moje bruto plaće bio je 12.732,34 - 8.500 kn neto).

 

Most je u Metkoviću ušao u Gradsko vijeće sa sedam vijećnika i bit će konstruktivna oporba. Ne želimo da se licitira Mostovimglasovima u Vijeću, ne želimo da nas se proziva da ne želimo boljitak Metkovića, jer jedino na tome radimo cijelo vrijeme.

 

Oni koji su osvojili većinu, a to je koalicija HDZ-HSS, neka konstituiraju Gradsko vijeće, a mi, iskreni ljubitelji svoga grada, nadamo se da će upravljati transparentno i dobro zajedničkim gradom. Sve ćemo zdrave projekte za naš Metković podržati iz oporbe.

 

Katarina Ujdur