vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijest voćarima

Metković, 9.6.2017. - S obzirom na to da je počela berba ranih sorata marelica i bresaka podsjećamo proizvođače na obvezu zbrinjavanja plodova sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe - Ceratitis capitata NN 34/2015.
  
  
  
  

Glavne biljke domaćini sredozemne voćne muhe, u smislu ove Naredbe jesu: marelica, breskva, nektarina, šljiva, japanska šljiva, kruška, jabuka, nešpula, kaki, mandarina, klementina, naranča.

Ugrožena područja u smislu ove Naredbe jesu uzgojna područja biljnih vrsta iz točke II. ove Naredbe u sljedećim županijama: Dubrovačko-neretvanskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj i Istarskoj.

Područje od posebnog gospodarskog značaja u smislu ove Naredbe jest područje doline rijeke Neretve.

Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima, posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

provoditi higijenske mjere skupljanja svih otpalih plodova s tla te skupljanje trulih, oštećenih i drugih zaostalih plodova sa biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe te ih zbrinjavati na način kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe (skupljanjem plodova i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili skupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama najmanje 10 dana),

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.