vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića – poznati laureati

Metković, 11.7.2017. - Danas je u Zgradi političkih stranaka pod predsjedavanjem Hrvoja Bebića održana II. Sjednica Gradskoga vijeća. Nakon što je utvrđena nazočnost vijećnika pristupilo se usvajanju Zapisnika s Konstituirajuće sjednice i Dnevnoga reda.

Prva točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog odluke o gradskim porezima, koju je predstavio gradonačelnik Dalibor Milan kazavši da se tom Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti izvor prihoda Grada Metkovića. Odluka se temelji se na Zakonu o lokalnim porezima koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 2. prosinca 2016. godine. Prema navedenoj Odluci prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%, porez na potrošnju se plaća po stopi od 3%, porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 5 kuna/m² korisne površine kuće. Visina poreza na korištenje javnih površina utvrđuje se po namjeni korištenja i zoni u kojoj se nalazi korištena površina. Odluka kojom će se normirati sva pitanja vezana za porez na nekretnine bit će donesena do 30. studenoga 2017., a primjenjivat će se od 1. siječnja 2018. godine. U raspravnome dijelu Sjednice vijećnik Krešimir Kuran predložio je dva amandmana prema kojima bi se smanjio porez na potrošnju i porez na korištenja javnih površina za ugostiteljsku djelatnost, koji u konačnici nisu prihvaćeni.

Druga točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduživanju koju je predstavio gradonačelnik Milan. Gradonačelnik je ustvrdio da Grad Metković ima obvezu u osmom mjesecu isplatiti povrat poreza u iznosu od 2 do 2,5 milijuna kuna te je zbog toga nužno uzeti kredit od dva milijuna kuna da se Grad Metković ne bi našao u situaciji u kojoj neće moći isplaćivati plaće zaposlenicima. Namjena zaduženja je premošćivanje jaza nastaloga zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

U okviru treće točke Dnevnoga reda raspravljalo se o Prijedlogu Odluke o dodijeli javnih priznanja Grada Metkovića za 2017. godinu. Predsjednik Odbora za javna priznanja Robert Doko obznanio je dobitnike javnih priznanja:

Radojka Bagur – Nagrada Grada Metkovića za životno djelo u obliku povelje i novčane nagrade od 8.000 kuna

Joško Martinović, posmrtno – Nagrada Grada Metkovića za životno djelo u obliku povelje i novčane nagrade od 8.000 kuna

Svjetlana Bebić – Nagrada Grada Metkovića NARONA u području obrazovanja u obliku povelje i novčane nagrade od 4.000 kuna

Vatroslav Vugdelija – Nagrada Grada Metkovića SV. ILIJA u području socijalne skrbi u obliku povelje i novčane nagrade od 4.000 kuna

Ivan Čupić – Nagrada Grada Metkovića ŽDRAL u području sporta u obliku povelje i novčana nagrada od 4.000 kuna

Sportska udruga Neretva Run – Nagrada Grada Metkovića ŽDRAL u području sporta u obliku povelje.

Odbor za javna priznanja podnio je amandman na Prijedlog Odluke o dodijeli javnih priznanja Grada Metkovića koji glasi: Vinko Vuković – Nagrada Grada Metkovića NARONA u području kulture u obliku povelje i novčane nagrade od 4.000 kuna. U raspravnom dijelu vijećnici Krešimir Kuran i Stipo Gabrić složili su se oko toga da se dogodila svojevrsna degradacija javnih priznanja koje dodjeljuje Grad Metković.

Četvrta točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnoga vijeća Ustanove za kulturu i sport Metković. Prijedlog Rješenja je predstavio predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Gordan Ćelić. Prema Rješenju dužnosti se razrješuju članovi Upravnoga vijeća Ustanove za kulturu i sport Metković Goranka Ivanković, Ivana Šiljeg i Davor Gnječ, a na njihovo mjesto u preostalom razdoblju imenuju se Ivana Čarapina, Danijela Dragobratović i Nino Erceg.

Posljednja točka Dnevnoga reda odnosila se na Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Ugovora o pravu građenja radi izgradnje zamjenske trafostanice između Grada Metkovića i HEP-ODS d.o.o. Zagreb. Zbog povećanja potrošnje, mogućnosti novih priključenja te zadovoljavanja novih tehničkih uvjeta za isporuku električne energije HEP planira zamjenu postojeće stupne trafostanice na predjelu Glibuša novom GTS 10(20)/0,4 kV Metković 15, što se omogućuje tim Prijedlogom Zaključka.

Na kraju su na red došla vijećnička pitanja gdje se prvi za riječ javio vijećnik Stipo Gabrić koji je negodovao zbog Mostovih kadrova koji nisu dali mandate na raspolaganje, premda je Božo Petrov često ponavljao da Mostovi kadrovi dolaze i odlaze s Mostom. Gabrić je u svome istupu zatražio od gradonačelnika da se što prije krene u reforme. U nastavku se za riječ javio Marijo Klobučić koji je istaknuo zasluge Milana Kapovića za revitalizaciju kulturnoga života u Metkoviću što je, prema njegovu mišljenju, trebalo rezultirati dobivanjem nagrade Grada Metkovića. Klobučić je postavio i pitanje vezano za GKS i ostale nekretnine na koje se uknjižila država te hoće li se te nekretnine vratiti u vlasništvo grada. Gradonačelnik je odgovorio da ima čvrsta obećanja ministra Marića da će spomenute nekretnine biti vraćene Gradu Metkoviću. Vijećnik Krešimir Kuran pitao je gradonačelnika ima li igralište na Unki sve potrebne dozvole te je istaknuo da je uz igralište slomljena ograda koja ugrožava sigurnost djece. Potom je postavio još jedno pitanje vezano za participaciju Grada Metkovića u županijskoj mjeri kojom se sufinancira kupovina udžbenika za učenike prvih razreda. Gradonačelnik Milan je u odgovoru kazao da treba napraviti sastanak sa stanarima na kojem će se dogovoriti sve potrebne mjere koje će povećati sigurnost, a kada je riječ o udžbenicima odgovorio je da je kupovina udžbenika županijski program, a Grad Metković je jedan od inicijatora, što potvrđuje vertikalu u vlasti koja je najavljena u kampanji.
F. Bokan