vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Predstavnici Grada Metkovića održali važne sastanke u Zagrebu

Metković, 15.7.2017. - Gradonačelnik Dalibor Milan i njegov zamjenik Robert Doko su prilikom dvodnevnog službenog boravka u Zagrebu osim susreta s ministrom državne imovine Goranom Marićem i ministrom zdravstva prof. dr. sc. Milanom Kujundžićem, održali radne sastanke u Ministarstvu poljoprivrede, Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskim vodama, te u Gradu Zagrebu s gradonačelnikom Milanom Bandićem.

U Ministarstvu poljoprivrede se najviše razgovaralo o teškoj situaciji u neretvanskoj poljoprivredi, posebno s aspekta vrlo niskih cijena, problema u otkupu i plasmanu domaćih poljoprivrednih proizvoda, prekomjernom i nekontroliranom uvozu, a poseban naglasak je bio na hitnim mjerama koje ministarstvo može i mora poduzeti.

Na sastanku u Ministarstvu unutarnjih poslova gradonačelnik Milan i zamjenik Doko detaljno su upoznali predstavnike ministarstva sa situacijom oko PP Metković i PGP Metković. Jasno su istaknuli probleme s kojima se susreću policijski službenici ali i naši sugrađani prilikom izdavanja dokumenata, kao i o problemu novoizgrađenog prijelaza Doljani te statusu GP Gabela polje.

U Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture se analiziralo stanje prometne infrastrukture na području Grada Metkovića i okolice. Istaknuti su problemi loše projektiranog, novoizgrađenog GP Doljani, te važnosti spoja Metkovića na autocestu, kao i mogućnosti gradnje novog mosta na Neretvi. Spoj Metkovića na autocestu je označen kao prioritet, premda rješenje nije lagano ponuđene su neke zadovoljavajuće i izgledne opcije.

U Hrvatskim vodama su predstavnici tvrtke Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda, te gradonačelnik Milan i zamjenik Doko razgovarali o daljnjoj realizaciji projekata aglomeracije Metković, problemu funkcioniranja vodocrpilišta Doljani, mogućnosti navodnjavanja Koševa i Vrbovaca iz natapnoga kanala, te općenito o problematici voda na području Grada Metkovića i doline Neretve. Zajedničkim snagama se želi učiniti sve kako bi se uspješno realizirali svi projekti, a koji bi značajno pridonijeli zaštiti režima voda i poljoprivrede koja je glavna gospodarska djelatnost u dolini.

U Gradu Zagrebu je nakon sastanka s gradonačelnikom Milanom Bandićem potpisan Ugovor o darivanju autocisterne Gradu Metkoviću za opskrbu pitkom vodom.