vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Gradsko vijeće izglasalo ukidanje naplate parkiranja

Metković, 17.8.2017. - Pod predsjedavanjem Hrvoja Bebića jučer je u Zgradi političkih stranaka održana III. Sjednica Gradskoga vijeća. Nakon utvrđivanja kvoruma, odnosno nazočnosti vijećnika, pristupilo se izglasavanju Dnevnoga reda i zapisnika s prošle sjednice.

Prva i druga točka Dnevnog reda odnosila se na Zaključak o utvrđivanju mirovanja mandata člana Gradskoga vijeća i obnašanja dužnosti zamjenika Gradskoga vijeća koji je donio Mandatni odbor, a njime se mandat Željke Mordžina stavlja u mirovanje jer je imenovan direktorom gradske tvrtke Čistoća Metković d.o.o. Njegovo mjesto u Gradskome vijeću i Mandatnom odboru popunio je Petar Marušić, također član HSS-a.

Treća točka Dnevnoga reda odnosila se na imenovanje ravnateljice Dječjega vrtića Metković. Upravni odbor Dječjeg vrtića Metković proveo je Natječaj kojim je za novu ravnateljicu predložio Julijanu Bebić.

Posljednja točka Dnevnoga reda odnosila se na Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja. Gradonačelnik Dalibor Milan u obrazloženju je naveo da će se bez obzira na ukidanje naplate parkinga prometni red nastaviti održavati. Također je naveo da će se uz postojećeg prometnog redara zaposliti još jedan, a sve to radi aktivnog očuvanja prometnoga reda. Za djelatnike koji trenutno rade na naplati parkinga pokušat će se naći druga radna mjesta, a ako se ne nađu ispunit će se sva njihova prava prema Zakonu o radu.

Nakon posljednje točke Dnevnoga reda gradonačelnik Milan odgovorio je vijećniku Stipi Gabriću na pitanje s prošle Sjednice o broju zaposlenih tijekom mandata prethodne vlasti, a riječ je o ukupno 34 djelatnika.

Potom su uslijedila vijećnička pitanja. SDP-ov vijećnik Krešimir Kuran postavio je pitanje o uvođenju više komunalnih zona, na što je gradonačelnik Milan odgovorio da se priprema nova kategorizacija komunalnih zona prema infrastrukturnoj opremljenosti, a trebalo bi ih biti pet. Postavljena su brojna vijećnička pitanja o rebalansu proračuna, stanju u NK Neretvi, Javnoj vatrogasnoj postrojbi, gradskim projektima… Na njih će se odgovoriti na sljedećoj Sjednici.