vijesti www.metkovic.hr

 Obljetnice

25 godina Hrvatskoga logopedskog društva

Metković, 13.10.2017. - Hrvatsko logopedsko društvo osnovano je 16. listopada 1992. godine kao samostalna i dragovoljna udruga s ciljem okupljanja logopede na teritoriju Republike Hrvatske kao stručnjaka koji se stručno i znanstveno bave osobama s komunikacijskim, jezično-govorno-glasovnim popremećajima kao i poremećajima gutanja.

HLD je od 2013. godine punopravni član europske logopedske asocijacije (CPLOL), koja okuplja logopedska društva iz 29 europskih zemalja. Na sastanku UO HLD-a dogovoreno je da se na razini podružnica tijekom listopada 2017. godine održe različite aktivnosti posvećene tom danu ili da se medijski na neki način to obilježi. Logopedi iz podružnice HLD Dubrovačko-neretvanske županije će na taj dan održati predavanja, izjave za medije, izrade prigodnih panoa, imati „otvorena vrata“ u ustanovama, dežurati na direktnim telefonskim linijama i sl.

HLD ima oko 450 članova, a radi promicanja stručnog i znanstvenog rada osnovane su sekcije:

• Sekcija logopeda u zdravstvu

• Sekcija logopeda u djelatnosti socijalne skrbi

• Sekcija školskih logopeda

• Sekcija predškolskih logopeda

• Sekcija logopeda u privatnoj praksi

U podružnici Dubrovačko-neretvanske županije HLD-u aktivno je dvanaest logopeda, od kojih dio radi u Općoj bolnici Dubrovnik, jedan logoped u logopedskom kabinetu u Domu zdravlja u Metkoviću, logopedi u Dječjem centru Metković i OŠ Stjepana Radića Metković, logopedi u Dječjem vrtiću Župa dubrovačka i Dječjim vrtićima Dubrovnik, te u privatnoj praksi u Baseline-kabinetu za razvojnu procjenu i podršku u Dubrovniku.

Istraživanja, a i klinička iskustva pokazuju porast svih oblika poremećaja komunikacije, govora, jezika i glasa, te su potrebe za logopedima u Hrvatskoj velike i broj zaposlenih logopeda nije dostatan za njihovo pokrivanje. Veliki je problem nedovoljan broj i neravnomjerna raspoređenost logopeda po županijama. Zbog svega navedenog u prosjeku se na logopedski pregled čeka nekoliko mjeseci, a na terapiju i do godinu dana. Jako je važna rana intervencija i edukacija roditelja. Logopedi će i dalje u okviru svojih mogućnosti planirati logopedske tretmane svih korisnika s našeg područja.

Za županijsku podružnicu HLD-a:
Ante Ujdur, prof. logoped