vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Usvojeno pet od šest točaka, Nikolić vijećnik umjesto Jurića

Metković, 25.10.2017. - V. sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića jučer je pod predsjedavanjem Hrvoje Bebića održana u Zgradi političkih stranaka. Na Dnevnom redu bilo je šest točaka.

Prva i druga točka Dnevnoga reda odnosile su se na Prijedlog Rješenja o razrješenju i izboru člana Mandatnog odbora te na Izvješće Mandatnog odbora i Zaključak o utvrđivanju ostavke člana Gradskog vijeća i obnašanju dužnosti zamjenika člana Gradskog vijeća. Budući da je Krešimir Jurić u rujnu podnio ostavku na članstvo u Mandatnom odboru i u Gradskom vijeću, za novoga člana MO je izabran Petar Nikolić iz Mostove kvote, koji je potom kao zamjenik člana GV-a položio prisegu. Obje su točke usvojene jednoglasno.

U trećoj točki raspravljalo se o Prijedlogu Polugodišnjega izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Metkovića od 1. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. Izvještaj je podnijela voditeljica Odsjeka za proračun, računovodstvo i financije Ivana Bošković. Ukupni prihodi Grada su u tome razdoblju 13.288.610,17 kn ili 85,04 % planiranoga za polugodište, odnosno 37,85 % planiranoga za 2017. godinu. Ukupni rashodi iznosili su 13.658.679,50 kn ili 92,91 % od planiranoga za polugodište tj. 39,02 % planiranoga za 2017. U odnosu na isto razdoblje 2016. godine prigodi od poslovanja manji su za 2351231,38 kn. Na vijećničko pitanje Miljenke Manenice zašto je tako, odgovoreno je da se razlika dijelom krije u pomoći iz inozemstva (darovnice). Na pitanje vijećnika Davor Borasa kako to da je za Program javnih potreba u sportu za pola godine potrošeno 82 % proračunskih sredstava, odgovoreno je da se natjecateljska sezona ne poklapa s proračunskom, ali da će se detalji znati kada Sportska zajednica grada Metkovića podnese svoje izvješće jer ona upravlja proračunskim sredstvima. Vijećnik Krešimir Kuran se zapitao kako će klubovi s ostatkom novca funkcionirati do kraja godine i predložio da se ubuduće točno zna koji klub koliko troši. Vijećnik Mario Klobučić je rekao da NK Neretva tijekom Mostove vladavine nije generirala ni kunu novoga duga te da klub nije trebalo gasiti. Gradonačelnik Milan mu je odgovorio da je on proglašen krvnikom Neretve samo zato što je ukazao na brojne probleme, dok je vijećnik Stipo Gabrić ustvrdio da je sport u gradu davno sahranjen. Gabrić je za Metković rekao da je avetinjski grad te da treba zaklopiti knjigu i gledati kako dalje. Vijećnica Katrina Ujdur je rekla da se nada kako će u budućnosti biti bolje jer će Grad prema novome Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dobiti značajna sredstva te će moći podmiriti mnoge obveze. Prijedlog Polugodišnjega izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Metkovića usvojen je većinom glasova.

U četvrtoj točki raspravljalo se o Prijedlogu Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Metković. Obrazloženje je dao voditelj Odsjeka za Društvene djelatnosti Mojimir Vladimir. Između ostaloga, novi Pravilnik previđa radno mjesto tajnika voditelja računovodstva te telefonskoga operatera. Postavljeno je pitanje znači li to nova zapošljavanja te ne bi li bilo bolje da se zaposle stručni suradnici. Vladimir je odgovorio da je Pravilnik rađen prema pedagoškim standardima, a gradonačelnik Milan je rekao da Ustanova, s obzirom na broj zaposlenih, ima zakonsku obvezu zaposliti osobu s invaliditetom, tj. slijepu osobu kao telefonskoga operatera. Prijedlog je usvojen većinom glasova.

Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o Izmjenama Statuta prirodoslovnog muzej a Metković bio je tema pete točke Dnevnoga reda. Prema novome, predviđa se da se Statut Muzeja donosi ravnatelj uz prethodnu suglasnost osnivača (Grad Metković), a Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta uz suglasnost gradonačelnika.

Izmjena je i u čl. 21. pa on sada glasi: „Ravnateljem Muzeja može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima. Ravnatelj Muzeja imenuje se na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja lokalnog muzeja koji obavlja muzejsku djelatnost na određenom lokalnom području može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano stavkom 1. ovoga članka, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja i galerije, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Ravnatelj Muzeja imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan.“

Budući da Muzej nema svoje Upravno vijeće, iz dijela oporbenih redova čulo se bi i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta trebao biti donesen uz suglasnost Gradskoga vijeća, a ne gradonačelnika. Kako Mostovi i SDP-ovi vijećnici nisu glasovali za, a nedostajao je jedan HSS-ov vijećnik, Prijedlog nije usvojen.

Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu Šteta od elementarnih nepogoda usvojen je jednoglasno. Za predsjednika imenovan je Robert Doko, za zamjenika Goran Živković, a članovi su Marinko Obšivač, Filip Dominiković i Ivan Primorac.

Nakon što je iscrpljen Dnevni red, slijedila su vijećnička pitanja, neka postavljena na prethodnoj Sjednici. Gradonačelnik Milan je odgovorio da je Grad Metković NK Neretva - Škola nogometa od 2013. do 2017. izravno prebacio 210.000 kn i on problem vidi u tome što to nije išlo preko Sportske zajednica te što dva različita ugovora nose iste brojeve.

Na pitanje što je s Dubrovačkom ulicom, tj. parkiranjem s njezinih obiju strana, odgovoreno da je riječ o županijskoj cesti koja nema ucrtanu srednju crtu, što onemogućuje postupanje. Gradonačelnik Milan je rekao da će i dalje nastojati riješiti problem parkiranja u toj uskoj ulici. Postavilo se i pitanje izgradnje sportske dvorane na desnoj strani grada te boljem funkcioniranju mjesnih odbora, s čime se gradonačelnik složio te pozvao čelnike stranaka u svoj ured na razgovor.

Najveću je raspravu izazvalo pitanje skoroga otvaranja MCGP Metković, koji će građanima stvoriti velike probleme. Milan je rekao da je bivša gradska vlast bila upoznata s time te da se sada ništa ne može napraviti, premda je i on sam protiv takvoga prijelaza. Stipo Gabrić je podsjetio da je postojao plan izgradnje zaobilaznice Metkovića kroz Predolac, za što je postojala projektna dokumentacija i građevinska dozvola. Od toga se odustalo zbog zaštite prirode. Smatra da građani trebaju pritiskati mjerodavne te da je rješenje u reaktiviranju plana zaobilaznice. Zamjenik gradonačelnika Robert Doko složio se da zaobilaznica treba, ali da je problem bila trasa koja je išla kroz poljoprivredno zemljište te da je trebala ići brdskim područjem. Stoga je i on osobno svojedobno bio protiv nje. Rekao je da se svi moramo suočiti s time da ne živimo samo uz državnu granicu nego i na granici. Gradska će vlast različitim mjerama pokušati kompenzirati te nedostatke. Tražit će se da za izlaz budu otvorena tri prometna traka, a za ulaz jedan, da se autobusi preusmjere na Nova Sela te da veći broj građana može koristiti pogranične propusnice. Mostov vijećnik Srećko Jeramaz još je jednom ukazao na problem osam kuća koje će ostati između dva granična prijelaza. Doko je rekao da to treba rješavati u Zagrebu i da je Grad spreman pomoći tim ljudima.
I. Puljan