vijesti www.metkovic.hr

 Rad udruga

Kako su u Napulju spriječili privatizaciju vodoopskrbe

Metković, 26.10.2017. - U sklopu projekta Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima, u prostorijama Udruge DOBRA u četvrtak, 19. listopada održana je radionica pod nazivom Europska iskustva u upravljanju javnim dobrima: Napulj - naučene lekcije.

Predstavnica DOBRA-e Simona Pavlović zainteresiranim je građanima i predstavnicima civilnoga društva na radionici prenijela iskustva upravljanja vodnim resursima koje je donijela sa studijskog putovanja u Napulj. U Italiji je, naime, u lipnju 2011. godine na inicijativu građana održan referendum o privatizaciji vodoopskrbe i odvodnje. Na referendum je izašlo 56,9 % birača, od kojih je protiv privatizacije vodoopskrbe i odvodnje glasalo čak 95,35 %. Nakon uspješnog referenduma, nova je gradska vlast u Napulju u suradnji sa aktivističkom i akademskom zajednicom ne samo rekomunalizirala napuljsko poduzeće za vodoopskrbu i odvodnju, nego i mehanizmima participativne demokracije uvela sustav upravljanja u kojemu razne aktivne društvene grupe imaju određenu razinu kontrole nad poduzećem. – Napulj je izvrstan primjer kako je građanska inicijativa uspjela spriječiti pokušaj privatizacije vodoopskrbe – istaknula je Pavlović.
  

Radionica o pomorskom dobru