vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Traži se pravno rješenje za vodocrpilište u Doljanima

Metković, 31.10.2017. - Nedavno je gradonačelnik Dalibor Milan u pratnji svojih zamjenika Roberta Doke i Damira Rajića održao sastanak na kojemu se s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda i Općine Čapljina pokušalo naći rješenje za vodocrpilište u Doljanima, koje nije na području Hrvatske.

Na sastanku je bio Marijo Šiljeg, državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH te pomoćnica ministra Elizabeta Kos i tajnica Anja Bagarić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, predstavnici VGO-a Split Toni Carević i Ivan Čarija, direktor tvrtke Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda Matko Jerković te njezin predsjednik Nadzornoga odbora Blažko Mijić, a iz Bosne i Hercegovine načelnik Općine Čapljina Smiljan Vidić sa svojim pomoćnikom Daliborom Milinkovićem.

Problem s lokacijom izvorišta Doljani, s kojega se Metković vodom opskrbljuje više od pola stoljeća, nastao je kada su stvorene nove države Republika Hrvatska i Republika Bosna i Hercegovina. Tako se izvorište našlo u drugoj državi i do danas taj problem nije pravno riješen. Gradonačelnik Milan je rekao da Grad Metković ne bježi od obveze prema Općini Čapljina, budući da se postrojenja vodocrpilišta nalaze na njezinu području. Već prije je u BiH registrirana tvrtka-kći metkovskoga Vodovoda, preko koje se pokušao pravno riješiti taj problem, no prema Statutu Općine Čapljina samo jedno poduzeće ima pravo pružanja usluge vodoopskrbe, a to je Komunalno poduzeće Čapljina, pa bi prije svega trebalo mijenjati taj Statut. Problem je i taj što izvorište u Doljanima uopće nije ucrtano u Prostorni plan Općine Čapljina. Osim toga rješenja razmatrana su i neka druga.

Kada je riječ o obeštećenju Općine Čapljina Grad nastoji da se to ne odrazi na cijenu vode koju plaćaju građani pa je predloženo da se dio naknade za vode, koja se plaća Hrvatskim vodama, odvoji za Općinu Čapljina.

Metković se primarno vodom opskrbljuje iz Doljana, no kako se posljednjih godina događalo da se izvorište zasoli, prije nekoliko godina izveden je spoj vodospreme na Predolcu s cjevovodom Regionalnoga vodovoda NPKL, čije je sjedište u Korčuli. Ta je voda za nas osjetno skuplja pa bi bilo dobro razmotriti mogućnost da naša tvrtka Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda dobije pravo crpenja vode iz Pruda, koja bi se vlastitim cjevovodom dovodila do vodospreme na Predolcu. U tom bi se slučaju uprava nad vodocrpilištem u Doljanima mogla prepustiti Općini Čapljina, dok bi metkovska tvrtka dobila koncesiju za korištenje izvorišta Prud.
  

Problemi s navodnjavanjem

Nazočnost predstavnika Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike RH iskorištena je kako bi ih se upoznalo s problemima navodnjavanja poljoprivrednih površina. Zamjenik gradonačelnika Doko iznio je problem održavanja natapnoga kanala kojim voda od postrojenja na Đumruku teče prema Opuzenu. Budući da se taj i ostali kanali ne kose, kao što to bilo prije dvaput godišnje, protok vode je usporen. Glavni opskrbni kanal prolazi područjem Koševa i Vrbovaca pa je traženo i rješenje da se na njemu načini ispust te se tako omogući navodnjavanje poljoprivrednih površina na tim područjima. Isto tako, razgovaralo se o uređenju lijeve obale Neretve od mosta do državne granice, što je već odavna bilo u planu.
I. Puljan