vijesti www.metkovic.hr

 Poziv

Ažurirajte podatke za utvrđivanje visine komunalne naknade i naknade za uređenje voda

Metković, 7.2.2018. - Jedinstveni upravni odjel Grada Metkovića, Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU objavio je poziv svim pravnim i fizičkim osobama koje su obveznici komunalne naknade i naknade za uređenje voda da prijave nove ili promijenjene podatke za utvrđivanje visine komunalne naknade i naknade za uređenje voda.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevinskog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta, sukladno odredbi članka 22. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Uz navedenu komunalnu naknadu, na iste nekretnine se naplaćuje i naknada za uređenje voda, sukladno odredbi članka 17. stavak 1. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16 i 127/17).

Komunalna naknada se obračunava po m2 površine za: stambeni prostor, poslovni prostor, garažni prostor, građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište.

Sukladno odredbi članka 24. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu i članka 6 -12 Odluke o komunalnoj naknadi Grada Metkovića („Neretvanski glasnik“, broj 4701 i 9/04) fizička ili pravna osoba koja u roku od 15 dana na prijavi:

  • nastanak obveze,
  • promjenu broja četvornih metara površine,
  • promjenu osobe obveznika ili promjenu osobnih podataka

kaznit će se novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade, propisane odredbom članka 40. stavak 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Podaci se mogu dostaviti osobno svakim radnim danom od 9 do 12 sati:

  • u Odsjek za komunalne poslove, prostorno planiranje, gospodarstvo i fondove EU Grada Metkovića, Stjepana Radića br. 1, Metković
  • u pisarnici Grada Metkovića, Stjepana Radića br. 1, 20 350 Metković, ili putem pošte preporučeno,

Popunjeni obrazac se može dostaviti i na e-mail: marlena.ostojic@metkovic.hr

Obrazac za prijavu podataka o nastanku ili promjeni podataka vezanih uz objavu i utvrđivanje visine komunalne naknade i naknade za uređenje voda bit će dostupan na službenim stranicama Grada Metkovića.


Obrazac za prijavu obveze plaćanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda