vijesti www.metkovic.hr

 Reagiranje

Milan: Mostu Metković nije bio bitan

Metković, 28.2.2018. - Vezano za izjave čelnika Mosta nezavisnih lista u medijima da sam potpisom na zapisnik s radnog sastanka, predao izvorište Doljani Općini Čapljina, iste odbacujem kao netočne i zlonamjerne, te molim da objavite slijedeće priopćenje:
 

MOSTU METKOVIĆ NIJE BIO BITAN

Ovo je još jedna u nizu paušalnih i populističkih izjava čelnika bivše gradske vlasti kojima je očigledno rejting u padu, pa su se odlučili baviti sa mnom i poraditi na rejtingu. Zato me ovakav istup nimalo ne iznenađuje, dapače očekivao sam ga. Gospoda iz MOST-a se u četiri godine nisu bavili rješavanjem osnovnih infrastrukturnih problema, kao što je vodoopskrbni sustav, odnosno problem pravne regulacije izvorišta u Doljanima, kao ni pitanje spoja na NPKLM sustav, premda je Katarina Ujdur bila član upravnog vijeća Hrvatskih voda, te je imala utjecaj na rješavanje ovog problema, a da ne spominjem utjecaj „generalnog direktora u sjeni“ iz afere kum. Jasno je vidljivo da im Metković uopće nije bio bitan.

Isto tako ostavili su velike probleme novoj gradskoj upravi kao što su:

  • Izgradnja neadekvatnog graničnog prijelaza (premda su imali ministra MUP-a),
  • Nepravedne raspodjele državnog poljoprivrednog zemljišta svojim članovima i simpatizerima na temelju gospodarskih programa koje ćemo vrlo brzo revidirati,
  • Problem izgradnje svih objekata za gospodarenje otpadom,
  • Nerješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju kanalizacijskog sustava koji su preduvjet za početak radova,
  • Neishođenje građevinskih dozvola za izgradnju kanalizacije u ulicama Nikole Tesle i Neretvanskih gusara,
  • Pogrešno odrađena procedura procjene štete od elementarne nepogode
  • Nezakonite otkaze djelatnicima gradskih službi i ustanova koje će građane Metkovića stajati više milijuna kuna.

Postavljam pitanje gdje su tu bili interesi građana i jesu li isti bili zaštićeni?!

Što se tiče teme izvorišta Doljani, u Ministarstvu je održan još jedan u nizu sastanaka koji će dovesti do rješenja ovog bitnog pitanja sa susjednom državom, sukladno Uredbi Vlade Republike Hrvatske. Grad Metković će voditi računa o interesima svojih građana, a sve u cilju sigurnije i kvalitetnije opskrbe pitkom vodom.

S tim u svezi se i Ministarstvo zaštite okoliša i eneregetike očitovalo da Zaključci sa radnog sastanka vezanog za Izvorište Doljani, na kojem su uz predstavnike Grada Metkovića i Općine Čapljina sudjelovali i predstavnici nadležnog Ministarstva i Hrvatskih voda predstavljaju samo jedno od mogućih rješenja problematike oko izvorišta, a obvezujuću primjenu predstavljati će jedino Ugovor o isporuci i prihvaćanju vode presječenog sustava koji će nastati kao rezultat dogovora dviju jedinica lokalne samouprave.

Predmetni sastanak je održan temeljem poziva Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a u cilju usuglašavanja provedbenog ugovora o pravima i obvezama korištenja voda iz javnih vodoopskrbnih sustava presječenih državnom granicom, kojeg su sklopile Vlada Republike Hrvatske i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u srpnju 2015. godine.

Ministarstvo je istaklo kako se do konkretnog rješenja ove 26 godina stare problematike može doći jedino uz poznavanje svih objektivnih činjenica.

Naglasili su kako je sukladno BIH propisima nejasan status samog isporučitelja, tvrtke Metković d.o.o., koja iako upravlja izvorištem Doljani, ne može dokazati pravo vlasništva nad njim, jer izvorište nije u prostornom planu Općine Čapljina. Za korištenje istog nije ishodovana vodopravna dozvola, niti se plaća naknada za korištenje voda, te za njega nisu donesene zone sanitarne zaštite.

Zbog toga je samom izvorištu prijetilo sankcioniranje od strane nadležnih službi Bosne i Hercegovine što bi dovelo do njegovog skorog zatvaranja i nemogućnosti daljnjeg korištenja za Metković d.o.o.

Samim zatvaranjem predmetnog izvorišta opskrba pitkom vodom na području Metkovića vršila bi se iz sustava NPKLM-a iz izvorišta Prud čija je proizvodna cijena vodne usluge znatno viša od one sa izvorišta Doljani.

Iako su iz Ministarstva istaknuli kako su zaključci sa radnog sastanka po njima najrealnije rješenje problematike vezane za Izvorište Doljani, napomenuli su da će do konačnog rješenja doći dogovorom dviju jedinica lokalne samouprave uz sukladnost volje obiju strana, a što sam i ja više puta isticao.“

S poštovanjem,

gradonačelnik

Dalibor Milan