vijesti www.metkovic.hr

 Tiskovna konferencija

SDP i HSU o problemima s izvorištem Doljani i kanalizacijom

Metković, 28.2.2018. - Danas je koalicija SDP-HSU Metković održala tiskovnu konferenciju, na kojoj smo se osvrnuli na problem izvorišta Doljani i problem kanalizacije u ulicama Nikole Tesle i Neretvanskih gusara. Na konferenciji su govorili Krešimir Kuran i Siniša Bebić. Za oba problema traže se konkretni odgovorni nadležnih te tematska sjednica po pitanju izvorišta Doljani.

 

Krešimir Kuran:  

Koalicija SDP-HSU smatra kako je prijedlog ili radni nacrt ugovora između Metkovića i Čapljine, koji je izašao u javnost, u suprotnosti s interesom građana Metkovića te ako kao takav bude predložen u gradskom vijeću od strane koalicije SDP-HSU neće biti podržan.

Smatramo kako je najbolje rješenje registriranje tvrtke Grada Metkovića u BiH koja će upravljati izvorom i plaćati koncesiju ili eventualno zajedničko upravljanje izvorom vode od strane Grada Metkovića i općine Čapljina preko zajedničke tvrtke ili preko gradskih tvrtki zaduženih za vodoopskrbu.

S druge strane kada pogledamo članak 3. Ugovora između Vlade RH i Vijeća ministara BiH u kojem se jasno kaže:

Odredbe ovog Ugovora odnose se na sve izgrađene javne vodoopskrbne sustave, koji su postojali do datuma potpisivanja ovog Ugovora, a koji su u vlasništvu subjekata s državnog područja države na kojem se nalazi zahvat vode, neovisno u čijem su vlasništvu sustavi na državnom području druge države.

Može se zaključiti kako se ovo ne može odnositi na izvorište Doljani, jer ono nije u vlasništvu subjekta s državnog područja države na kojoj se nalazi zahvat vode.

Radi informiranja građana i sprečavanja raznih dezinformacija te podizanja panike u javnosti molimo gradonačelnika i predstavnike Metković d.o.o. da odgovore na slijedeća pitanja:

  1. Koja je revizorska kuća odabrana za procjenu vrijednosti osnovnih sredstava izvorišta Doljani?
  2. Je li smatrate da se na izvorište Doljani odnosi članak 3. Uredbe?
  3. Radi li se bilo kakva vrsta pritiska ili ucjene od strane općine Čapljine ili bilo koga drugoga na Grad Metković po ovom pitanju?
  4. Biste li pristali potpisati navedene zaključke kao konačan sporazum između dva grada o upravljanju izvorištem Doljani?

 

Siniša Bebić:

Što se tiče problematike izvorišta Doljani, smatram da tu situacija nije crno-bijela, da je tu mnogo nepoznanica; od vlasništva, koliko je opće sastanaka održano na tu temu, da li je opće bilo ikakvih sličnih sastanaka od strane prošle vlasti, pa i pretprošle, mogućnost sanitarnog zatvaranja vodocrpilišta od strane BiH, međudržavno pravo i sl.. Pozivam sve političke stranke da ne koriste ovu situaciju za dobivanje jeftinih političkih poena, jer se radi o dobrobiti svih građana Metkovića i njihovih potomaka. Zbog svega toga predlažem održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća , gdje bi bili pozvani predstavnici; Metkovića d.o.o. , Hrvatskih voda, i Ministarstva zaštite okoliša i prirode, gdje bismo bili upoznati svom problematikom.

Druga tema konferencije je da bismo vas željeli upoznati s problemima u svezi puštanja u rad kanalizacijskog sustava u ulicama Nikole Tesle i Neretvanskih gusara.

Na prošloj sjednici GV Krešimir Kuran je postavio upit gradonačelniku o problemima u svezi kanalizacije u ulicama Nikole Tesle i Neretvanskih gusara. U međuvremenu smo razgovarali i s direktorom Metković d.o.o., g. Filipom Dominikovićem. Radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora završili su asfaltiranjem kolnika u kolovozu 2017 godine. Sada je već svima poznato da su radovi obavljani bez građevinske dozvole, ali ćemo ovim putem govoriti o drugim problemima.

Ubrzo se nakon prve jače kiše pojavio problem podzemnih voda, pošto su sve cijevi kanalizacijskog kolektora, primarni šahtovi i crpna stanica bili u potpunosti poplavljeni.

U kanalizaciji ne bi smjelo biti tolike količine podzemnih voda, jer ista preopterećuje cjelokupni sustav, a posebno crpnu stanicu, tj. pumpu. Zbog čega postoji realna opasnost njenog čestog kvarenja. Do prodora podzemnih voda je dolazilo na mjestima gdje se cijevi spajaju s primarnim revizijskim oknima( nalaze se na sredini kolnika), kao i na graničnim (koji se nalaze uz kolnik), vjerojatno zbog ne odgovarajućih dihtunga. Mora se priznati da su u međuvremenu radnici PZC-a Split to u većoj mjeri uspjeli sanirati varenjem, i ostaje nam da se nadamo da će to funkcionirati. Međutim problem je ostao na dijelovima kanalizacijskog kolektora koji se nalaze na nižim kotama terena prema Glibuši, jer se na navedenim mjestima voda nalazi već na dubini oko 15-20 centimetara ispod razine asfalta, tj. kolnika i u sustav ulazi malo ispod željeznih otvora tj. šahtova. Ovdje je važno napomenuti da je u samom projektu navedeno da se podzemne vode nalaze na dubini većoj od jednog metra. Tu dolazi do pitanja kada i kako je projektant donio procjenu da se podzemna voda nalazi tek na većoj dubini od jednog metra, dali je istina da je procjenu donio na osnovu pregleda terena u ljetnom vremenu, a ne kada je situacija kritičnija na jesen i zimi? Zbog svega navedenog odgađa se primopredaja objekta Gradu od strane izvođača.

Postavili bismo sljedeća pitanja gradskoj vlasti i Metkoviću d.o.o.

  1. Hoće li u slučaju daljnjeg odgađanja preuzimanja objekta može doći do financijskih troškova(penala) na teret Grada?
  2. Hoće li Grad imati veće troškove zbog dodatnih radova na saniranju ulaska podzemnih voda i ako da koliki će oni biti?
  3. Možete li garantirati građanima da nakon spajanja na kanalizaciju neće u skoroj budućnosti biti nikakvih problema?
  4. Tko će pokrivati troškove promjena pumpa i troškove njenog većeg rada?
  5. Postoji li mogućnost traženja kompenzacije od izvođača projekta, tj. projektanta? Koji je očito krivo ocijenio da se podzemne vode ne nalaze na manjoj dubini od jednog metra, kada i sami stanovnici ulica znaju da se voda u kišnim mjesecima nalazi već na nekoliko centimetara od površine.
  6. Tko je osoba koja je odobrila ovakav projekt u kome je razina podzemnih voda procijenjena na dubini od 1 m?

GO SDP-a i GO HSU-a Metković