vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijest maslinarima

Metković, 27.8.2018. - Obavještavamo maslinare da na opažačkim lokalitetima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilježimo let druge generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae), srednjeg do jakog intenziteta.

Na plodovima pogodnim za odlaganje jajašacablizina vode, navodnjavanje) moguće su, i ostvaruju se infekcije, stoga maslinarima preporučujemo redoviti obilazak maslinika i pregled plodova (100 po masliniku).

Štete koje je uzrokovala prva generacija ovog štetnika su značajne, stoga je potrebno sačuvati preostali urod.

Najavljena promjena vremena s temperaturama nižim i do 10 stupnjeva, uz oborine, pogodovati će daljnjem razvoju štetnika .

Preventivene mjere zaštite preporučujemo kad je napadnuto više od 5% plodova, uporabom mamaka (Success bait, Eco trap, Buminal + Dimetoat) i ondje gdje su se one redovito provodile.

Navedene pripravke mogu koristiti maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRH, Mjera 10.1.8.

Održavanje ekstenzivnih maslinika

Ukoliko se nakon uzorkovanja utvrdi 10-15 % zaraženih plodova, potrebno je primijeniti kurativnu metodu tj. izvršiti tretiranje cijele krošnje pripravcima registriranim za ovog štetnika:

- dimetoat Chromogor, Rogor 40, Calinogor, Perfektion )

- deltametrin (Decis 2,5 EC, Decis100 EC, Deca 25 EC) ili

- fosmet (Imidan 50 WG)

Očekivani vremenski uvjeti pogodovati će i razvoju gljivične bolesti paunovo oko (Spilocaea oleagina), pa je krajem kolovoza ili početkom rujna uputno planirati zaštitu pripravcima na osnovi bakra (Neoram WG, K-15 dana)

Pripravke koristite prema uputama proizvođača. Nakon tretiranja ispunite evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.Podatci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Skupljanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja će se obaviti 29. 8. 2018 u Opuzenu, Poljoljekarna Poljopromet d.o.o., Jasenska bb, od 14:00 do 16:00.

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba