vijesti www.metkovic.hr

 Gradske vijesti

U Vidu će niknuti elitna četvrt

Metković, 3.11.2018. - Poznato je da je Vid vrlo živo selo koje je izbjeglo depopulaciju kakvu je doživjela većina neretvanskih sela. Čak je na jugozapadnim padinama brda ispod crkve Gospe Snježne niknula potpuno nova četvrt, čija je jedna ulica svjetski raritet. Naime, zove se – Zetovska ulica, prema vidonjskim zetovima koji su se tamo naselili.

Prostora je malo, a zanimanje za gradnju itekako postoji pa je logičan smjer širenja Vida na poluotok Orapak, koji je cijeloga dana izložen suncu i zaklonjen od bure. Stoga su u Gradu odlučili pristupiti sanaciji i adaptaciji vodoopskrbne mreže u ulicama Komoračevac i Orapak, koja se proteže cijelim poluotokom. Riječ je o zahvatu duljine 240 m vrijednom 90.000 kuna, koji će u budućnosti pratiti i drugi radovi na poboljšanju komunalne infrastrukture te na tome građevinskome području omogućiti izgradnju. Budući da je neizgrađeno, vjerujemo da će biti i pomno urbanistički promišljeno. Radove je prije nekoliko dana obišao metkovski gradonačelnik Dalibor Milan.