vijesti www.metkovic.hr

 Obavijest

Od 1. srpnja Ustanova za kulturu i sport Metković prima samo e-Račune

Metković, 18.6.2019. - Sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta od 1. srpnja 2019. godine na snagu stupa obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave, i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Povodom toga, želi se skrenuti pozornost da od navedenog datuma izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i prateće isprave.

Ustanova za kulturu i sport Metković, kao obveznik javne nabave, odnosno naručitelj, od 1. srpnja NE SMIJE (predviđene su visoke kazne), zaprimiti nijedan papirnati račun jer neće moći više po njemu postupiti, odnosno račun koji stigne u papirnatom obliku bit će vraćen dobavljaču i neće se moći platiti (ističemo da se ni skeniran račun u PDF-obliku i dostavljen mailom ne smatra e-Računom).

Stoga, svi subjekti koji Ustanovi račune ispostavljaju od 1. srpnja moraju imati ugovorenu mogućnost slanja e-Računa. Mole se dobavljači da se na vrijeme pripreme kako bi od navedenog datuma bili u mogućnosti izdati elektronički račun u zakonski propisanom strukturiranom formatu jer Ustanova za kulturu i sport Metković neće moći prihvaćati niti plaćati račune poslane poštom.

Izdavatelj e-Računa ili njegov informacijski posrednik dužni su e-Račun poslati putem centralne platforme za razmjenu e-Računa koju vodi FINA.

Jedini računi koje ćemo nakon 1. srpnja godine moći prihvatiti kao pravovaljane jesu računi izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Ustanovi putem centralne platforme za razmjenu e-Računa koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici.

Svaki dostavljeni e-Račun mora sadržavati sve zakonske elemente sukladno važećim propisima. PRILOZI se mogu dostavljati uz e-Račun, a to su npr. narudžbenica, otpremnica, ugovor, troškovnik i sl. Prilozi smiju biti u formatu pdf., jpeg., png., csv., xlsx., ods. i sl. Ako su prilozi preveliki za upload ili zbog pravnih ili drugih stvarnih razloga ne mogu biti dio strukture e-Računa – mogu biti dostavljeni kao poštanska pošiljka (čl. 17. St. 2. Pravilnik o tehničkim elementima, izdavanju i razmjeni elektroničkog računa i pratećih isprava u javnoj nabavi), ali je onda isporučitelj/dobavljač dužan to navesti kao NAPOMENU na e-Računu. Ovo vrijedi ISKLJUČIVO ZA PRILOG e-Računu.

Za slanje elektroničkih računa potrebno je odabrati informacijskog posrednika.

Informacijski posrednik Ustanove za kulturu i sport Metković je FINA, a dobavljači mogu odabrati bilo kojeg registriranog informacijskog posrednika koji djeluje u Republici Hrvatskoj (FINA, Moj e-Račun, Hrvatska pošta, Hrvatski telekom ili drugi).

Kako se otvara servis e-Račun (jer će se samo preko njega moći poslovati s Ustanovom kao obveznikom javne nabave) možete se dodatno informirati u poslovnici Fine ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika, a najbolje se posavjetovati s vlastitim računovodstvenim servisom.
Ustanova za kulturu i sport Metković