vijesti www.metkovic.hr

 Kultura

XV. Neretvanski književni, znanstveni i kulturni susret

Metković, 9.10.2019. - Sutra će se od 19 sati u Gimnaziji Metković u sklopu XV. Neretvanskih književnih, znanstvenih i kulturnih susreta održati znanstveni skup, čija će tema biti hrvatski jezikoslovci, filolozi i prevoditelji Krsto Spalatin, Slavko Pavešić, Stjepan Krešić i Luka Vukojević.

Sudionici Susreta su: dr. sc. Mijo Lončarić, jezikoslovac, Zagreb, dr. sc. Marija Znika, jezikoslovka, Zagreb, dr. sc. Vlatka Štimac Ljubas, Leksikografski zavod „Miroslav Krleža", Zagreb, prof. dr. sc. Vinko Grubišić, Sveučilište u Waterloou, Waterloo, Kanada, prof. dr. sc. Antun Lučić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, dr. sc. Ivana Oraić Rabušić, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, podružnica Metković, ispostava Ston, dr. sc. Lana Hudeček, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, dr. sc. Milica Mihaljević, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, dr. sc. Josip Lasić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Ivana Kurtović Budja, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, dr. sc. Krešimira Gudelj, Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića u Lovreću, Imotski, Paulina Šiljeg, arhivistica specijalistica, Arhivski sabirni centar Metković - Opuzen - Ploče, Stanislav Vukorep, publicist, Čapljina, dr. sc. Ivica Puljić, povjesničar, Neum Pero Pavlović, književnik, Neum, Vesna Slobodan, književnica, Ravno Stjepan Šešelj, književnik, Opuzen /Zagreb, dr. sc. Domagoj Vidović, Podružnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Metkoviću.

Organizatori Susreta su: Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti, Hrvatska kulturna zaklada, tjednik za kulturu Hrvatsko slovo, podružnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Metkoviću, Južnohrvatski ogranak DHK, ogranak Matice hrvatske u Opuzenu, Gradska knjižnica Opuzen, Grad Čapljina, Grad Opuzen i Općina Neum.