vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Usvojene izmjene i dopune PPU-a te najavljena mogućnost vraćanja naplate parkiranja

Metković, 2.3.2020. - Pod predsjedanjem Hrvoja Bebića u petak je održana 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Metkovića, na kojoj su se našle samo dvije točke, obje vezene uz prostorno planiranje.

Nakon što je predstavnik tvrtke APE d.o.o. iz Zagreba prikazao izmjene u Prostornome planu usvojene su II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Metkovića. Osim što su korigirane granice građevinskih zona, pomaknuta je i trasa sjeverne zaobilaznice, koja će ići uz nasip za obranu od poplave, a spoj na državnu cestu D9 bit će mostom s Duvrata na Mali Bočinu pokraj Lidla. S druge strane zaobilaznica se spaja na Put Narone, što je dobro, budući da je u planu spoj Metkovića na autocestu A10. Trasa će između Vida i Pruda izići uz granicu te ići do Čarapina. Na istok nastavak zaobilaznice ide prema državnoj granici s BiH na Glibuši, gdje je planiran novi granični prijelaz. To je uređeno Županijskim prostornim planom. Istovremeno je napuštena trasa južne zaobilaznice koja je tunelom kroz Predolac trebala voditi lijevom stranom do spoja s D9 nasuprot Kuli Norinskoj.

Evo još nekih novosti:

  • Na užem gradskom području Metkovića planira se istražiti lokacija za novi most preko rijeke Neretve (lokacija u istraživanju).
  • Planom se osobito potiče izgradnja biciklističkih staza paralelno s tokom Neretve – kao dio šetališno-perivojnog obalnog poteza ili uz državnu cestu DC 9 te između Metkovića i Vida – zbog iznimnog značaja arheološkog lokaliteta Vid ova staza može imati i značaj za turističku ponudu grada.
  • Kako lučki prostori zauzimaju vrijedna područja u samom gradskom središtu potrebno je u skoro vrijeme napraviti studiju kojom će se utvrditi trendovi prometa u luci Metković. Interes je Grada Metkovića da se ovo područje preobrazi i postane dio gradskog tkiva s poslovnim i centralnim sadržajima.
  • Na prostoru Grada Metkovića planiraju se dvije luke posebne namjene, i to županijskog značaja – luka nautičkog turizma (do 100 vezova) i sportska luka (do 200 100 vezova).

Napomena: Riječ je samo o prostornom planiranju.

Druga točka Dnevnoga reda odnosila se na stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja “Stambeno-poslovni kompleks i Pastoralni centar Pržine“. To je usvojeno, kao i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Pržine 2.

Gradonačelnik Milan najavio je i mogućnost ponovnog uvođenja naplate parkiranja u gradu.