vijesti www.metkovic.hr

 Zaštita od požara

U funkciji nove kamere za nadzor požara – videonadzor sada pokriva cijelu dolinu Neretve

Metković, 16.10.2020. - U prostorijama Vatrogasnoga doma u Metkoviću danas je potpisan Sporazum o suradnji u korištenju protupožarnoga sustava videonadzora u dolini Neretve.

Sporazum su potpisali ravnateljica županijske Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Marijana Miljas Đuračić, zapovjednik Vatrogasne zajednice DNŽ Stjepan Simović, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj te zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci Stijepko Krilanović, uz nazočnost župana Nikole Dobroslavića, zamjenice župana Žane Marević, zamjenika gradonačelnika Metkovića Damira Raića, pročelnika Jedinstvenoga upravnoga odjela Grada Metkovića Ivice Popovića te ravnateljice Regionalne razvojne agencije DUNEA-e Melanije Milić.

Naime, na brdu Babina Gomila iznad naselja Desne i u području značajnoga krajobraza Predolac-Šibenica postavljene su kamere s pripadajućom opremom za nadzor i prevenciju požara tršćaka i šumskih požara. Kamere su umrežene u sustav nadzora požara koji sada pokriva cijelu dolinu Neretve. Područje doline Neretve nadzirat će Javna vatrogasna postrojba Metković, dok će se uvid u stanje na terenu omogućiti i Službi zaštite od požara te Službi čuvara prirode županijske Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode te Vatrogasnom operativnom centru u Dubrovniku.

„Uspostavom novoga videonadzora mi imamo mogućnost reagirati odmah po nastanku događaja. S druge strane, smanjit ćemo broj intervencija jer će sustav, nadam se, zastrašiti potencijalne izazivače požara na tršćacima i na ostalim dijelovima koje kamera pokriva. Nadzor nad kamerama je 24 sata, Operativnom dežurstvu je omogućeno da s kamerom upravlja i da zumira do te mjere da možemo opisati osobu i razaznati marku vozila ukoliko je prisutno, što će policiji omogućiti da lakše detektiraju eventualnoga počinitelja“, kazao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.

Novi videonadzor uspostavila je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ. Ravnateljica Javne ustanove Marijana Miljas Đuračić je istaknula kako je ovaj sustav kruna suradnje između sektora zaštite prirode i vatrogasaca.

„Dolina Neretve je iznimno važno područje u smislu zaštite prirode. Ovdje imamo sedam zaštićenih područja, ovo je područje europske ekološke mreže Natura 2000 i međunarodno Ramsar područje. Požarima tršćaka i šumskim požarima se uništava bioraznolikost. Ovaj sustav je kruna jedne suradnje između sektora zaštite prirode i vatrogasaca te će omogućiti očuvanje močvarnih staništa koja su danas najugroženija, očuvanje zaštićenih područja i bioraznolikosti“, naglasila je Miljas Đuračić.

Župan Nikola Dobroslavić je istaknuo kako je ovo samo dio ulaganja u vatrogastvo na području DNŽ.

„Mi imamo dobar vatrogasni sustav s izvrsnim vatrogasnim postrojbama i DVD-ovima. Požare, nažalost, ne možemo izbjeći, ali ih je važno smanjiti te brzo reagirati. Zbog toga nam je pokrivenost županije videonadzorom vrlo važna, ali ne želimo stati na tome. Naša Regionalna razvojna agencija DUNEA trenutno ima sedam novih projekata vrijednih 32 milijuna kn, od čega je 17 milijuna namijenjeno vatrogascima u dolini Neretve. Među njima je projekt novog Vatrogasnog Doma u Kuli Norinskoj, projekti opremanja vatrogasaca za zaštitu od požara i poplave, ali i za intervencije od onečišćenja. Sve će to pridonijeti sigurnosti građana, zaštiti imovine i unaprjeđenju vatrogastva“, rekao je župan Nikola Dobroslavić.

Važnost novoga videonadzora istaknuo je i zamjenik gradonačelnika Metkovića Damir Raić.

„Svi mi koji živimo na ovome području svjedoci smo požara koji se događaju svake godine i ugrožavaju zdravlje ljudi i biljnu raznolikost. Nadam se da će se uspostavom ovoga nadzora eventualni počinitelji brzo locirati, pronaći i kazniti. I ovim putem želim apelirati na sve naše sugrađane da se suzdrže od bilo kakvih aktivnosti koji se tiču vatre, pogotovo u ljetnim mjesecima, kako bi očuvali prirodu koju imamo i kako bi je ostavili u naslijeđe mlađim generacijama“, naglasio je Raić.

Protupožarni sustav videonadzora postavljen je u sklopu projekta 'Promicanje održivoga razvoja prirodne baštine doline Neretve' koji se provodi u sklopu Operativnoga programa 'Konkurentnost i kohezija 2014-2020.', a financiran je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.356.064,90 kn, od čega je iznos od 10.536.054,01 kn financiran sredstvima Europske unije. Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a partneri na projektu su Grad Metković i Grad Ploče, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije te Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA.

Osim ovoga videonadzora, u sklopu projektnih aktivnosti na području grada Metkovića, postavljene su informativne ploče i uređene pješačke staze kroz značajni krajobraz Predolac – Šibanica u duljini od preko 5 km te se uređuje postav muzeološke koncepcije za prvu prostoriju Prirodoslovnoga muzeja.