vijesti www.metkovic.hr

 Jezik

Hrvatsko strukovno nazivlje u 21. stoljeću

Metković, 21.1.2016. - Zanimljivo predavanje Hrvatsko strukovno nazivlje u 21. stoljeću sinoć je u Gradskoj knjižnici Metković održao dr. sc. Bruno Nahod s Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Riječ je o predavanju u sklopu Projekta Interdisciplinarni model terminološkoga upravljanja – sociokognitvni temelj obradbe strukovnih jezika (IMOTEP) što su ga organizirali podružnica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje u Metkoviću i Gradska knjižnica Metković.
   U uvodnome dijelu dr. Nahod govorio je o terminologiji u različitim strukama te potrebi da hrvatsko terminološko nazivlje odgovori potrebama vremena u kojemu živimo, što nije nimalo lako jer zahtjeva puno vremena i truda te financijskih sredstava.
   Naročito brz tehnološki razvoj traži brza i jednostavna rješenja pa terminolozi u suradnji sa stručnjacima nastoje strane termine opisati jednom riječju, poput pojma rame koje označava dio tijela, ali i površinu uz rub kolnika pripremljenu tako da osigura prijelaz između kolnika i susjedne površine te u strojarstvu dio koljenastoga vratila koji se spaja s rukavcem i osloncem letećega ležaja.
   Naveo je primjer iz jednoga svoga istraživanja najobičnijega pojma kao što je prostor. Zanimljivo je kako su nestručnjaci te stručnjaci različitih struka definirali taj pojam i njemu nadređene i podređene pojmove. Najjednostavnija je definicija nestručnjaka, dok su kod različitih struka definicije prilagođene njihovim potrebama (primjer fizičara i arhitekata). Na kakve teškoće terminolozi nailaze zorno je predočio primjerom pojma kultura. Zapravo je nemoguće definirati kulturu pa je najbliži odgovor – sve.
   Dr. Nahod objasnio je kako je nastala Struna - terminološka baza hrvatskoga strukovnog nazivlja u kojoj se sustavno prikuplja, stvara, obrađuje i tumači nazivlje različitih struka radi izgrađivanja i usklađivanja nazivlja na hrvatskome jeziku, koja je nastala na inicijativu ukinutoga Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika.
   Isto tako, okupljene je upoznao s Hrvatskim terminološkim portalom koji je zamišljen kao središnje mjesto okupljanja suvremene terminološke građe, tj. strukovnoga nazivlja, na hrvatskom jeziku. Portal je nastao kao rezultat rada članova Strune na Odjelu za opće jezikoslovlje Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje.