vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijesti ta poljoprivrednike

Metković, 7.4.2016. - Donosimo nekoliko obavijesti poljoprivrednicima koje šalje Savjetodavna služba. Odnose se na vinogradare i voćare te posebno na proizvođače jabuka.


Obavijest vinogradarima!

Oborine koje su najavljene u narednim danima pogodovati će razvoju i infekcijama uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi.

Na položajima i sortama gdje se vinova loza nalazi u razvojnom stadiju pojave i razvoja prvih listića potrebno je napraviti drugu usmjerenu zaštitu protiv navedenog uzročnika pripravcima na osnovi folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Shavit F, Universalis), ditianona (Delan 700WDG), mankozeba (Dithane M-45, Cadillac 80 WP, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb), metirama (Polyram DF) ili propineba (Antracol WG 70). Navedenim pripravcima je moguće dodati sumporni pripravak (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumuluds DF, Kossan WG, Kalinosul 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC, Sulfolac 80WG, Brimflo, Sumporno prašivo) radi smanjenja populacije štetnih lozinih grinja ,a koji će preventivno djelovati na uzročnika pepelnice (Erysiphe necator).

Na položajima gdje se vinova loza još uvijek nalazi u razvojnom stadiju vunastog pupa moguća je primjena bakrenih pripravaka uz dodatak Bijelog ili Svijetlog mineralnog ulja ili koristiti gotovu tvorničku kombinaciju bakra i mineralnog ulja (Plavo ulje, Crveno ulje). Sumporne pripravke ne koristiti u kombinaciji s mineralnim uljima.

Preventivnu zaštitu potrebno je napraviti prije najavljenih oborina pridržavajući se uputa na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti ili primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH. Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb.Obavijest voćarima!

Koštićave voćke nakon cvatnje, a prije najavljenih oborina treba preventivno zaštititi od infekcije uzročnikom šupljikavosti i kozičavosti lista jednim od pripravaka prema dozvolama na pojedinim kulturama:

Trgovački naziv

kultura

bolest

Merpan 80 WDG, Captan 80 WG

Captan WP 50, Kastor

Marelica, višnja

Šljiva,višnja koštićavo voće

Šupljikavost lista

Narančasta pjegavost, šuplikavost lista

Dithane M-45,Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 WP


Dithane DG Neotec

Šljiva,trešnja,višnja

 


Trešnja,višnja

Narančasta pjegavost,

 

kozičavost

Nasadi šljive i trešnje nalaze se u fenofazi pune cvatnje te im za kišnih dana još prijeti infekcija uzročnikom paleži cvjetova i izboja (Monilia laxa). Zaštita je moguća jednim od pripravaka: Signum, Chorus 50 WG (dozvola na šljivi), Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Luna Experience (dozvola na trešnji i višnji), Nativo, Indar 5 EW

Krajem cvatnje u nasadima bresaka i nektarina uputno je provesti zaštitu od lisnih uši i tripsa. Za tu namjenu moguće je koristiti pripravak na osnovi acetamiprida (Mospilan SP) kao i za zaštitu od šljivine osice (Hoplocampa sp.) krajem cvatnje u nasadima šljiva .

Radi dodatne zaštite pčela potrebno je prilikom primjene insekticida pokositi cvjetni uzrast u voćnjaku i tretiranje raditi u doba dana kad pčele ne lete (najbolje dva sata nakon zalaska sunca).

Kod primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.Obavijest proizvođačima jabuka!

Oborine najavljene u narednim danima omogućiti će infekciju uzročnikom krastavosti plodova ( Venturia inaequalis ) na jabukama . Nasadi jabuka ovisno o sortimentu i položaju se nalaze u razvojnom stadiju pune cvatnje do kraja cvatnje te je zbog porasta lisne mase potrebno provesti preventivnu zaštitu od navedenog uzročnika jednim od pripravaka koji će djelovati i na uzročnika pepelnice (Podosphaera leucotricha) : Indar 5 EW, Score 250,Agro, Difo, Difcor Navedenim pripravcima je zbog produženog djelovanja moguće dodati jedan od kontaktnih pripravaka: Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Star 80 WP, Penncozeb 75 DG .

Nasade redovito pregledavati na prisutnost lisnih uši i crvenog voćnog pauka te po potrebi primijeniti insekticid poduzimajući dodatne mjere za zaštitu pčela. (cvjetni uzrast u nasadu mora biti pokošen, tretirati u doba dana kad pčele ne lete).

Kod primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute za uporabu koje se nalaze na etiketi proizvoda. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.


Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.        

E-mail: ivana.tomac.talajic@savjetodavna.hr