vijesti www.metkovic.hr

 Zaštita okoliša

Napreduju radovi na biljnom uređaju u Prudu

Metković, 7.4.2016. - U prigradskom naselju Prud trenutačno je u izgradnji biljni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda naselja (II. stupanj pročišćavanja) čiji je ukupan kapacitet 550 ES.

Planirana je rekonstrukcija postojećega postrojenja na kojem će se ugraditi gruba rešetka, te rekonstruirati imhoffov taložnik, izgradit bajpas i crpna stanica koja će putem tlačnih cjevovoda DN 160 mm smještenih u trupu županijske ceste transportirati otpadne vode na 170 metara udaljeno mjesto gdje će se izgraditi tri polja biljnoga uređaja – polje za filtraciju površine 528 m², polje za čišćenje površine 575 m² i polje za poliranje površine 289 m². Pročišćena otpadna voda ispuštat će se u obližnji vodotok.

Kao što smo već izvijestili, tijekom 2015. godine provedena je natječajna procedura i odabran je najpovoljniji ponuđač - Zajednica ponuditelja Viadukt d.d. Zagreb i Komunalno podjetje Ormož d.o.o., Slovenija pa je s njima sklopljen ugovor na iznos 5.724.654,33 kn bez PDV-a. Sredstva su osigurana u Projektu zaštite voda od onečišćenja na priobalnom području kroz GEF darovnicu u stopostotnom iznosu. Naručitelj investicije, odnosno Projekta je Metković d.o.o. za vodoospkrbu i odvodnju otpadnih voda, a Hrvatske vode su komisionar na Projektu.

U tijeku su zemljani radovi na stabilizaciji podloge polja za čišćenje i pripremni zemljani radovi na polju za poliranje koji prethode radovima na ojačanju temeljnoga tla zbog močvarnog područja.

Na županijskoj cesti Metković – GP Prud su u tijeku radovi na iskopima za polaganje tlačnih cjevovoda, a na lokaciji postojećega postrojenja radovi na izgradnji betonskih okana i pripreme za rekonstrukciju postojećega postrojenja. Radovi su započeli početkom veljače, a ugovoreni rok za puštanje u pokusni rad je pet mjeseci.
Izvor: vodovod-metkovic.hr