vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Bratimljenje Grada Metkovića i talijanske Ortone

Metković, 20.4.2016. - Pod predsjedavanjem Marina Veraje jučer je u Zgradi političkih stranaka održana XXV. Sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića, na početku koje je 11 vijećnika jednoglasno usvojilo Zapisnik s prošle sjednice i Dnevni red tekuće koji je sadržavao 22 točke.

Na Sjednici je usvojeno Izvješće o radu davatelja usluge skupljanja i zbrinjavanja miješanoga komunalnog otpada Čistoće Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti za 2015. godinu. Također su usvojena izvješća o radu i financijska izvješća za 2015. godinu Dječjega vrtića Metković, Ustanove za kulturu i sport Metković, Gradske knjižnice Metković, Prirodoslovnoga muzeja Metković te Humanitarne zaklade Iva Petrušić. Valja napomenuti da je iz Izvješća Ustanove za kulturu i sport Metković vidljivo kako je GKS u 2015. godini imao 31.500 posjetitelja raznih kulturnih događanja, što govori samo za sebe. Nadalje, u Financijskome izvješću Humanitarne zaklade Iva Petrušić navodi se da je u prethodnoj godini isplaćena socijalna pomoć u iznosu od gotovo 169 tisuća kuna, od čega je preko 23 tisuće kuna u siječnju 2015. isplaćeno za liječenje dječaka Ivana Bebića, dok je nešto više od 30 tisuća kuna isplaćeno za jednokratne pomoći. Za posrednu financijsku pomoć Zaklada je izdvojila gotovo 115 tisuća kuna.

Na Sjenici je potvrđena Odluka o sklapanju Sporazuma o bratimljenju talijanskoga Grada Ortona i Grada Metkovića, koji se zasniva na temelju prethodne suradnje kroz više međusobnih posjeta koji će se nastaviti i ove godine. Značajno je spomenuti kako ta dva grada imaju povijesne dodirne točke po pitanju prometne povezanosti morskim putovima, ali i drugim oblicima prijateljske suradnje. Bratimljenjem se planira uspostaviti partnerski odnos na obostrano zadovoljstvo i pozitivno djelovanje za korištenje komplementarnih resursa obaju gradova.

Na Sjednici je potvrđeno objavljivanje Javnoga poziva za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Metkovića i njihovih zamjenika. Također su usvojeni prijedlozi odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda u postupcima nabave ustupanja radova na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Metkovića, postupku nabave ustupanja radova na održavanju objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Metkovića u 2016. i 2017. godine te u postupku nabave sezonskoga cvijeća, ukrasnih biljaka i repromaterijala za potrebe Programa održavanja javnih površina Grada Metkovića u 2016. godini.

Prihvaćen je prijedlog Odluke o prihvaćanju Društvenoga ugovora o osnivanju trgovačkog društva Agrum Neretva d.o.o. za istraživanje i razvoj. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Metkovića također je jednoglasno prihvaćen. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju otvorenog javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Dubravica bila je posljednja točka Dnevnog reda, čijim je prihvaćanjem zaključena XXV. Sjednica Gradskoga vijeća Grada Metkovića.
J. Vučković, I. Puljan