vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijesti voćarima i vinogradarima

Metković, 21.4.2016. - Budući da nas očekuju oborine Savjetodavna služba uputila je obavijesti voćarima i vinogradarima koje ovdje prenosimo.

 

Obavijest voćarima!

Oborine najavljene u narednim danima i uz dnevne temperature od 20-22ºC pogodovati će razvoju gljivičnih oboljenja (šupljikavost i kozičavost lista, narančasta pjegavost) na novo izrasloj lisnoj masi koštićavih voćaka. Zaštitu napraviti sukladno registracijama:

Trgovački naziv

kultura

bolest

Merpan 80 WDG, Captan 80 WG

 

Captan WP 50, Kastor

Marelica, višnja

 

Šljiva,višnja koštićavo voće

Šupljikavost lista

 

Narančasta pjegavost, šupljikavost lista

Dithane M-45,Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 WP

 

Dithane DG Neotec

Šljiva,trešnja,višnja

 

 

Trešnja,višnja

Narančasta pjegavost,

 

 

kozičavost

Vremenske prilike pogoduju razvoju populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka. Nasade redovito pregledavati i po potrebi napraviti zaštitu . Pri suzbijanju lisnih uši prednost dati selektivnim aficidima Teppeki 500 WG (dozvola na breskvi i šljivi) i Pirimor 50 WG (dozvola na višnji, breskvi, šljivi, marelici) . Zaštitu je moguće napraviti i pripravkom na osnovi acetamiprida (Mospilan 20 SP) .

Za suzbijanje crvenog voćnog pauka i štetnih grinja na koštićavom voću u RH registrirani su pripravci: Zoom 11 SC (breskva, nektarina, marelica), Envidor SC 240 (dozvola na breskvi, nektarini, marelici, višnja, šljiva), Vertimec 18 (breskva, nektarina).

Radi dodatne zaštite pčela potrebno je prilikom primjene insekticida pokositi cvjetni uzrast u voćnjaku i tretiranje raditi u doba dana kad pčele ne lete (najbolje dva sata nakon zalaska sunca).

Kod primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

 

Obavijest vinogradarima!

Najavljene oborine u sljedećim danima pogodovati će infekciji i razvoju uzročnika crne pjegavosti na vinovoj lozi (Phomopsis viticola). Na sortama i položajima gdje se vinova loza nalazi u razvojnom stadiju razvijenih listića zaštitu protiv navedenog uzročnika napraviti pripravcima na osnovi folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP,Shavit F, Universalis) , ditianona (Delan 700WDG), mankozeba (Dithane M-45, Cadillac 80 WP, Star 80, Pinozeb M-45, Mankozeb), metirama (Polyram DF) ili propineba (Antracol WG 70). Vremenske prilike pogoduju razvoju pepelnice (Erysiphe necator) te je navedenim pripravcima je moguće dodati sumporni pripravak (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumuluds DF, Kossan WG, Kalinosul 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC, Sulfolac 80WG, Brimflo, Sumporno prašivo) koji će djelovati na smanjenea populacije štetnih lozinih grinja .

Na ranijim sortama (Pošip , Merlot) i na južnim toplim položajima mladice su duge 15-20 cm. Uz najavu više od 10 mm oborina u dane vikenda te temperaturom od 20-23 ºC stvoriti će se povoljni uvjeti za prvu primarnu zarazu uzročnikom plamenjače (peronospore) vinove loze (Plasmophara viticola). U ovakvim uvjetima za zaštitu od uzročnika crne pjegavosti i plamenjače opravdana je uporaba sistemičnih pripravaka koji u sebi sadrže folpet (Mikal Flash, Mikal Premium F, Galben F, Fantic F). Preventivnu zaštitu od uzročnika pepelnice moguće ja napraviti jednim od pripravaka Folicur EW 250, Foliar 250 , Mystic EC, Karathane Gold 350 EC, Domark 40 ME, Topas 100,Bumper 25 EC, Propikon, Difcor, Fond 12 E).

U vinogradima gdje ima pojave štitastih uši moguće je napraviti zaštitu pripravkom Pyxal.

Preventivnu zaštitu potrebno je napraviti prije najavljenih oborina pridržavajući se uputa na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Svako tretiranje evidentirati, a ambalažu zbrinuti na propisan način!

 

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.       

e-mail: ivana.tomac.talajic@savjetodavna.hr