vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijest maslinarima

Metković, 28.4.2016. - Maslina se trenutno nalazi u fenofazi razvitka cvjetnih pupova odnosno vjenčića, ovisno o ekološkim uvjetima odnosno udaljenosti položaja od mora i nadmorskoj visini. Početak cvatnje na najtoplijim lokalitetima, očekuje se krajem travnja dok će sjeverniji i na višim nadmorskim visinama tu razvojnu fazu dostići mjesec dana nakon pa čak i dulje.

Postavljanjem lovki za praćenje leta i ove se godine prati brojnost odnosno štetnost maslinovog moljca (Prays oleae) a prva očitanja sugeriraju intenzivniji let na dijelu lokaliteta.

Za suzbijanje maslinovog moljca dozvoljeni su pripravci na osnovi Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (Baturad WP, Biobit WP), deltametrina (Decis 2,5 EC, Decis 100 EC), dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Calinogor, Perfekthion) i fosmeta (Imidan 50 WG). Protiv cvjetne generacije maslinovog moljca preporučamo prednost dati uporabi bioloških insekticida Baturad WP ili Biobit WP uz napomenu da oni djeluju na ličinke nižeg razvojnog stadija (L1 i L2) te da ih je potrebno nešto ranije primijeniti u odnosu na početak cvatnje. Zaštitu s ovim pripravcima potrebno je obaviti u kasnim popodnevnim satima (predvečer) zbog njihove fotolabilnosti. Sredstva na bazi dimetoata ne primjenjivati u cvatnji.

Pripravke je potrebno primijeniti prema preporuci proizvođača.

Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb.

Podsjetnik na obvezno vođenje evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavanje potrošene ambalaže na propisani način.


Antun Kotlar, dipl. ing. agr.    

antun.kotlar@savjetodavna.hr