vijesti www.metkovic.hr

 Obrana od poplave

Na Glibuši nasip skoro gotov, slijedi asfaltiranje

Metković, 28.7.2016. - Jutros smo napravili kratak đir Glibušom da bismo vidjeli kako teku završni radovi na nasipu te pripreme za asfaltiranje Puta Vida.

Nasip je uglavnom završen, samo je na početku iz smjera Vida ostao jedan dio na koji se upravo nanosi zemljani sloj da bi se posijala trava. U tijeku je izrada betonskih nosača za pregrade kojima će se štititi prolazi kroz nasip na mjestima gdje su mostići preko vodotoka Glibuša. Duž cijele ulice nasut je tampon pa pretpostavljamo da će asfaltiranje početi kada više ne bude potrebe za teškim kamionima. Prije toga je iskorištena prigoda da se duž ulice postave vodovodne cijevi većega profila.