vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Zaštitite lozu od pepelnice

Metković, 6.8.2016. - Vruće i sparno vrijeme pogoduje razvoju i širenju pepelnice (Erysiphe necator) na vinovoj lozi osobito na bobicama, stoga je uputno napraviti zaštitu jednim od pripravaka na osnovi sumpora. Zaštitu provoditi u večernjim satima jer pri temperaturama iznad 28⁰C sumporni pripravci mogu biti fitotoksični te izazvati palež na lišću i bobicama.

Karenca sumpornih pripravaka za vinske sorte iznosi 35 dana.

Za zaštitu od uzročnika plamenjače vinove loze (Plasmophara viticola) u zadnjim tretiranjima moguće je uputno je koristiti jedan od pripravaka na osnovi bakra.

Karenca bakrenih pripravaka iznosi 35 dana za vinske sorte.

U vrijeme promjene boje bobica (šara) uputno je napraviti preventivnu zaštitu u zonu grozda protiv uzročnika sive plijesni (Botrytis cinerea). Zaštitu napraviti jednim od specifičnih botriticida pazeći na karencu: Pyrus 400 SC (K= 28 dana), Cantus WG (K=28 dana), Signum (K= 28 dana),Teldor SC 500 (K= 21 dan), Switch 62,5 WG (K= 21 dan), Luna Privilege (K=14 dana).

Kod primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe.

Podsjećamo poljoprivredne proizvođače na obvezu redovitog pregleda prskalica. Svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledani do 26. studenoga. 2016.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.       

e-mail: ivana.tomac.talajic@savjetodavna.hr