vijesti www.metkovic.hr

 Poljoprivreda

Obavijest maslinarima

Metković, 21.8.2016. - Zadnjim pregledom lovnih trapova na opažačkim mjestima diljem županije utvrđena je pojava druge generacije maslinove muhe (Bactrocera oleae).

Intenzitet pojave je srednji, visok a na pojedinim lokalitetima i vrlo visok te preporučujemo zaštitu s jednim od pripravaka na osnovu djelatne tvari deltametrina (Decis 2,5 EC, Decis 100 EC), dimetoata (Rogor 40, Chromogor, Calinogor, Perfekthion) ili fosmeta (Imidan 50 WG). S obzirom da su temperature na graničnim vrijednostima za razvitak maslinove muhe, izuzetak mogu biti jedino položaji koji pate sušom, odnosno gdje je plod smežuran kao posljedica nedostatka vlage u tlu.

Druga polovica kolovoza, početak rujna period je zaštite od paunovog oka (Spilocaea oleagina). Sugeriramo maslinarima da pozorno prate vremensku prognozu i pred najavu nešto jačih oborina izvrše zaštitu s Neoramom WG ili Strobyem WG protiv te bolesti.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača, najbolje u kasnim popodnevnim ili ranim jutarnjim satima. Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Podsjećamo poljoprivredne proizvođače na obvezu redovitog pregleda prskalica. Svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledanido 26. 11. 2016.

Pregledu ne podliježu: ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon te leđni raspršivači na motorni pogon.

Podsjetnik na obvezno vođenje evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja i zbrinjavanje potrošene ambalaže na propisani način.

Antun Kotlar, dipl. ing. agr.   

antun.kotlar@savjetodavna.hr