vijesti www.metkovic.hr

 Gradska uprava

Poboljšanje energetske učinkovitosti u Gradu Metkoviću

Metković, 22.11.2016. - Grad Metković je objavio poziv za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave, evidencijski broj nabave: EVV-02/2016, za nabavu Energetske usluge – provedba Projekta energetske učinkovitosti u Gradu Metkoviću.

Poziv na nadmetanje je objavljen na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH po rednim brojem 2016/S 002-0025866.

Predmet nabave je pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete u Gradu Metkoviću, što podrazumijeva postizanje dokazivih ušteda. To će se postići provođenjem mjera energetske učinkovitosti koje se sastoje od:

- izvođenja svih radova, ugradnji opreme i materijala predviđenih Projektom, uključujući nepredviđene radove i/ili sve potrebne radnje koje su nužne za ostvarenje ušteda

- stručnog nadzora nad provedbom i

- praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda.