-502

Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

SLUŽBENA STRANICA

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

KONTAKT

obavijest

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA


 GRAD METKOVIĆ

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odsjek za komunalne poslove, prostorno

planiranje, gospodarstvo i fondove EU

 

KLASA: 363-04/15-01/183        

UR BROJ: 2148/01-01/02-15-1  

Metković, 28. rujna 2015. g.        

 

Obavijest vlasnicima zapuštenih i neurednih poljoprivrednih, građevinskih i drugih zemljišta

 

Ponukani svakodnevnim upitima o radu komunalnih redara u svezi održavanja zapuštenih poljoprivrednih, građevinskih i drugih površina u Gradu Metkoviću odlučili smo ovim putem obavijestiti građane, vlasnike i korisnike istih o njihovim obavezama sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Metkovića („Neretvanski glasnik" br. 1/08) koja glasi:

 

Članak 59.

Vlasnici odnosno korisnici zelenih površina uz poslovne i stambene objekte, livade, neizgrađenih građevinskih zemljišta kao i drugih sličnih površina koje su u kontaktu s javnom površinom, moraju ih održavati na način da trava ne bude viša od 20 centimetara, redovito rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, plijeviti grmlje, rezati suhe grane, te uklanjati stabla koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama.

Ako se zelena površina i posude sa ukrasnim biljem uredno ne održavaju komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku da se uklone uočeni nedostaci.

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici zelenih površina i posuda sa ukrasnim biljem u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara ti će se nedostaci ukloniti preko treće osobe na trošak vlasnika odnosno korisnika.

 Nadalje, vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta (rudina) su dužni navedenu površinu održavat sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina („Neretvanski glasnik" br. 3/14).

 

Članak 10. 

Mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina su:

1.   održavanje živica i međa

2.   održavanje poljskih putova

3.   uređivanje i održavanje kanala

4.   sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica

5.   sadnja i održavanje vjetrobranskih pojasa

Mišljenja smo da su uredne površine Grada u interesu svih građana budući da se na taj način smanjuju populacije štetočina kao što su insekti (komarči,...), glodavci (štakori, poljski miševi,...), gmazovi (zmije,...), kao i koncentracija štetnih alergena peluda korova i trava a ujedno će doprinijeti općem dojmu čistijeg i urednijeg Grada Metkovića.

 

S poštovanjem,