Nije namijenjeno rješavanju problema kao što su:

- problematično ponašanje pojedinaca, nesporazumi sa
  susjedima i/ili bilo kojom skupinom ljudi

- bilo kakva hitna intervencija (poplava u stanu i sl.)

- psi koji ometaju lavežom ili nisu na uzici ili nemaju brnjicu

- požari, zagađenja zraka i vode

- buka

- prijedlozi za postavljanje novih posuda za otpad, novih
  rasvjetnih tijela, semafora i slično

- žalbe na rad gradskih tijela ili bilo kojih tijela javne uprave

- bespravna gradnja

- divljanje po cestama, konzumiranje droga, javna opijanja,
  nasilje nad životinjama, preprodaja i sl.

Za to postoje nadležna tijela kojima se uvijek možete obratiti.

SLUŽBENA STRANICA

POGLEDAJTE

POPIS ULICA

GRAD METKOVIĆ

TISAK

OSMRTNICE

KONTAKT

Sačuvani fragmenti

vid

Jedinstven način spašavanja povijesnog nasljeđa

Značajka vidonjske pučke arhitekture određena je činjenicom da da priloženi materijal određuje način gradnje. Kao i svugdje u Dalmaciji kuće su kamene, ali ovdje nije trebalo kamen mukotrpno klesati. Rudnik obrađenog i često ukrašenog kamena nalazio se pod njihovim nogama. Kopajući temelje za kuću, kopajući svoj vrt ili polje, Vidonjci su pronalazili ostatke Naronskih građevina. Samo je trebalo zaključiti gdje bi što bilo najbolje umetnuti u novu građevinu. Bilo je i umjetničkih pokušaja kao na ovoj slici.

Prag vrata sa cvjetnim reljefom, a u kamene stube ugrađeni ulomci sa 'ko zna kojih građevina. Ova kuća, nažalost, doživjela je sudbinu svojih slavnijih naronskih prethodnica.

Ključ na privjesku od pluta sa ribarske mreže obješen o željezni čavao zabijen u zid iznad rimskog ulomka. Sherlock Holmes odmah bi zaključio: fotografija je snimljena u selu na nekim rimskim ruševinama, a koje se nalazi uz čistu rijeku.
 Watsone, pa to je u Vidu.

Nepravilni ulomak savršeno se uklopio među svoju nepismenu braću. Što se može dogoditi visoko razvijenoj civilizaciji zorno pokazuje ova slika. Trebalo je proći kojih 12 stoljeća da ovom ulomku netko da najjednostavniju ulogu ugrađujući ga u zid svoje kuće. Kako su tadašnji Vidonjci gledali na umjetničke pokušaje svojih suseljana ne znamo. Jedino je šteta što to nije bila masovnija pojava. Danas bismo zasigurno imali više sačuvanih naronskih spomenika.

To je ono što mi treba - vjerojatno je rekao nekadašnji vlasnik ove konobe kad je među ruševinama pronašao idealan nadvratnik za svoju novu konobu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid

Vid

 

Norinske patke

 

Uzidana baština

 

Domagojeva krv u žilama

 

Na temeljima bazilike

 

Bazilika

 

Fotošetnja Vidom